Ton de Vent interieur & tuin, gevestigd aan de Walenburgerweg 19A 3039 AB te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Walenburgerweg 19A, 3039 AB, Rotterdam +31 36 30 50 83

https://www.tondevent.nl/

Ton de Vent is de Functionaris Gegevensbescherming van Ton de Vent interieur & tuin. Hij is te bereiken via info@tondevent.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ton de Vent interieur & tuin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ton de Vent interieur & tuin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Een passende offerte aan te kunnen bieden
 • Om de overeenkomst uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Ton de Vent interieur & tuin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ton de Vent interieur & tuin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ton de Vent interieur & tuin) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Zodra we een project hebben afgerond staan je gegevens alleen nog in het digitaal archief van Ton de Vent interieur & tuin. Voor persoonsgegevens in een archief geldt geen bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden De gegevens worden bewaard bij Ton de Vent interieur & tuin zelf op twee fysiek gescheiden stations bewaard. Daarnaast worden alle administratie en alle digitale projecten in ‘the cloud’ als back-up opgeslagen bij Ton de Vent.

De gegevens worden gedeeld met online offerte- en facturatiedienst Moneybird.nl en boekhouder Ferhat Aslan. Beide (Nederlandse) instanties voldoen aan de eisen van de AVG.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ton de Vent interieur & tuin gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ton de Vent interieur & tuin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tondevent.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ton de Vent interieur & tuin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ton de Vent interieur & tuin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tondevent.nl.

Ton de Vent interieur & tuin verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Datalekken

Ton de Vent interieur & tuin bewaakt de privacy van haar klanten goed. Daarom gelden bij ons strenge regels voor het werken met privacygevoelige gegevens. Niet alleen binnen Ton de Vent interieur & tuin zelf, maar ook voor bedrijven die namens Ton de Vent interieur & tuin persoonsgegevens verwerken. Toch kan het voorkomen dat persoonsgegevens onverhoopt in handen vallen van personen die geen toegang mogen hebben tot die gegevens, of dat gegevens ongewild verwijderd of gewijzigd worden. Dat heet een datalek.

Wanneer je een vermoeden hebt van een datalek, dan willen we graag dat je dat meldt. Zo kan Ton de Vent interieur & tuin eventuele schade beperken, kijken of er anderen gewaarschuwd moeten worden en waar nodig de regels aanpassen om die datalekken in de toekomst te voorkomen.

Meld de datalek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het datalek hebt ontdekt of geconstateerd. Dit doe je via info@tondevent.nl.

Vermeld in je e-mail: je naam, je telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor je werkt en een korte omschrijving van het (vermoedelijke) datalek.

Wijzigingen

Ton de Vent interieur & tuin kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring zonder voorafgaande waarschuwing. Je wordt daarom aangeraden het Privacyverklaring regelmatig te controleren.